IDEA Lab

Cilj projekta iDEA Lab je razvoj fizičke i virtuelne sredine koja je pogodna za generisanje, razvoj i komercijalizaciju inovativnih ideja studenata. Studentima bi u navenoj sredini bili dostupni relevantni treninzi, mentoring i tehnologija na korištenje. Prateći preduzetnički put (Start-up preduzeća) ili u saradnji sa firmama (otvorene inovacije) doći će do saradnje između uiverziteta i firmi, otvoriće se mogućnosti zapošljavanja unaprijed studenata iz univerziteta i unaprijediće se inovativnost firmi. 

Detaljnjije o projektu možete saznati na web site:

http://www.idealab.uns.ac.rs/