O poslovnom inkubatoru

Poslovni inkubatori su definisani kao posebni prostori za nova preduzeća u razvoju, koji pružaju poslovni prostor, infrastrukturu kao i sveobuhvatan dijapazon usluga i pogodnosti razvijenih od strane menadžmenta inkubatora. U tom smislu inkubatori mogu da poboljšaju opstanak i razvoj preduzeća tokom prvih godina poslovanja.

BSC Bar u saradnji sa Holandskom NVO SPARK i Opštinom Bar otvorio je poslovni inkubator 24. Februara 2010 godine sa osnovnom mislijom da bude podrška promociji preduzetništva kroz sveobuhvatnu i integrisanu podršku malim i srednjim preduzećima. Obje institucije uložile su preko 150 000 eur u adaptaciju prostora u kojem se nalazi poslovni inkubator i u kupovinu neophodne opreme. Otvaranju inkubatora prisustvovali su Njegova Ekselencija Ronald Petrus Marie Van Dartel, Ambasador Kraljevine Holandije u Beogradu i Potpresednik Opštine Bar Dragan Simović.

U razdoblju od najviše 3-5 godine, preduzetnici, nova i postojeća preduzeća, mogu boraviti u poslovnom inkubatoru po povlašćenim kriterijumima, registrovti svoje preduzeće i pokrenuti svoj preduzetnički projekat. Ovakav program povlašćenog inkubiranja jedinstven je u Crnoj Gori.

Osnovni cilj poslovne inkubacije je stvaranje uspješnih firmi, koje će napustiti program u datom vremenskom periodu, finansijski nezavisne i samostalne. Ova zrela preduzeća stvaraju nove poslove, obnavljaju društvo, komercijalizuju nove tehnologije i stvaraju bogatstvo za lokalnu i nacionalnu privredu.

Obzirom da je biznis inkubator jedan od najprihvatljivijih instrumenata otvaranja radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti, posebno u vrijeme trenutne ekonomske krize, otvaranje biznis inkubatora u Baru praktično je početak jednog šireg projekta koji je vezan za smanjenje nezaposlenosti i pospešivanje rada malih i srednjih preduzeća i to onih koja su u najranjivijim početnim godinama poslovanja.

Ukupna površina biznis inkubatora je približno 1100 kvadratnih metara i za svakog stanara biznis inkubatora menadžment je osigurao: poslovni prostor sa svom neophodnom infrastrukturom i zajednički poslovni prostor u kome se nalaze kanelarije za rad i prijem gostiju, kopirnica, računari s internet pristupom, kafeterija itd.

 

Timovi i pojedinačni preduzetnici sa izvodljivim biznis projektima mogu postati stanari poslovnog inkubatora. Prosces prijema unaprijed je definisan i zavisan je od broja raspoloživih prostorija. Svake godine pobjednicima takmičenja za biznis plan ponuđeno je korištenje prostorija poslovnog inkubatora uz subvencirane uslove.

Stanarima inkubatora na raspolaganju stoji niz resursa i usluga podrške koje su im dostupne u kritičnom periodu njihovog poslovanja u razdoblju od 3-5 godine, kao što su:

  •          Subvencionirano korištenje kancelarijskog prostora
  •          Konsultantske usluge
  •          Pristup bankarskim kreditima
  •          Besplatna registracija preduzeća
  •          Programi obuke u poslovanju

Osoblje biznis centra, u cilju osposobljavanja stanara za vođenje svojih firmi organizuje: preduzetnički orijentisane obuke, biznis coaching i mentoring, know-how counsalting i u sklopu razvijanja tržišnog prisustva stanara, nastupe na sajmovima i biznis-to-biznis sastancima.