U Beranama održan prvi Sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

U prostorijama hotela Berane održan je 07.06.2019. prvi Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u sklopu projekta POWER, a kojeg finansira Evropska unija kroz program IPA II prekogranične saradnje.

Na Sajmu, koji je okupio oko trideset izlagača iz javnog i biznis sektora koji zapošljavaju OSI, prisutnima su se obratili Saša Jovanović – Business Start-Up Centar Bar, Maja Pešić – projekt menadžer Opštine Berane, Bojan Vujović – Kancelarija za evropske integracije, Vladan Babović – Biro rada Berane  i Slavko Vučićević - Udruženje paraplegičara Bar.

Cilj samog Sajma jeste promovisanja prava na rad i zapošljavanje OSI kao jednog od temeljnih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama.