Seminar 'Socijalno preduzetništvo kao model angažovanja i zapošljavanja ugroženih kategorija'

BSC Bar organizuje seminar  „Socijalno preduzetništvo kao model angažovanja i zapošljavanja ugroženih kategorija“ 18. i 19. aprila 2016, sa početkom u 10 časova, u konferencijskoj sali BSC-a. .

Seminar je namijenjen organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima ugroženih kategorija stanovništva, kao i predstavnicima lokalnih institucija i ostalim stejkholderima. Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa pojmom socijalnog preduzetništva i modelima angažovanja i zapošljavanja ugroženih kategorija. Učešće Vaše institucije kao stejkholdera je veoma važno jer ćete na taj način doprinijeti formiranju odgovarajućeg socijalnog biznis modela za ugrožene kategorije stanovništva u našoj lokalnoj zajednici. Stoga Vas molimo da opredijelite predstavnika Vaše institucije koji će uzeti učešće na seminaru i da nam pošaljete njegovo ime i prezime i kontakt telefon na e-mail v.antunicevic@bscbar.org najkasnije do 14.04.2016.

Na dnu stranice možete naći agendu događaja.