Seminar na temu rodne ravnopravnosti

Pozivamo Vas na seminar na temu rodne ravnopravnosti koji će se održati u Biznis start centru Bar 28. i 29. marta sa početkom u 10 časova.

Seminar organizujemo u sklopu projekta “Rame uz rame odlučujemo, radimo i stvaramo” kojeg finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Cilj seminara je da kod zaposlenih u lokalnim institucijama i kod zaposlenih u privatnom i NVO sektoru doprinesemo podizanju svijesti o principu rodne ravnopravnosti i važnosti učešća žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu. Posebno važnim smatramo učešće predstavnika/ca organa lokalne uprave koji su direktno angažovani u radu sa ženama iz socijalno ugroženih kategorija, mladim ženama koje traže zaposlenje, dugoročno nezaposlenim ženama, ženama žrtvama porodičnog nasilja, mobinga i slično.

Na seminaru će se razmatrati zakonodavni i strateški okvir rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, i posebno strateški okvir u lokalnoj zajednici. Poseban akcenat će biti stavljen na prepoznavanju ekonomskog nasilja i promovisanju rodne ravnopravnosti kada je u pitanju zapošljavanje, raspodjela resursa i učešće u procesu odlučivanja.

Ljubazno Vas pozivamo da zajedničkim trudom doprinesemo promovisanju jednakih uslova za egzistenciju i ekonomski i politički angažman žena iz naše lokalne zajednice.

Molimo Vas da za učešće na seminaru imenujete predstavnike/ce Vaše institucije i pošaljete njihova imena i kontakt telefon na imejl v.antunicevic@bscbar.org najkasnije do petka 24. marta.