Seminar 'Inovacije u turizmu'

Biznis start-up centar Bar organizuje seminar „Inovacije u turizmu“. Seminar će se online održati 25. novembra sa početkom u 10 časova i 02. decembra 2020. , a predavač na seminaru biće stručnjak iz oblasti smart turizma iz Evropske unije.

Seminar je dio projekta Window2Bar”, br. ugovora CFCU/MNE/140, koji sprovodi Fondacija Biznis start centar Bar kroz Program: IPA II-Multi – Annual Action Programme for Montenegro of Employment, Education and Social policies (2015-2017). Cilj projekta je doprinos kreiranju inovativnih turističkih proizvoda i servisa uz korištenje pametnih tehnologija i alata u opštini Bar, te stoga smatramo da bi učešće predstavnika Vaše institucije/privrednog subjekta bilo od velikog značaja za dalju saradnju na projektu kao doprinos kreiranju pametne turističke destinacije u našoj lokalnoj zajednici. Teme koje će se na seminaru razmatrati su: budućnost turizma – moguće varijacije zbog COVID-19; trendovi u turizmu – razvoj novih proizvoda i tehničkih rješenja; gejmifikacija u turizmu i primjeri dobre prakse, digitalne tehnologije i društvene mreže, kao i   mogućnost korištenja EU fondova za turističku privredu za razvijanje novih proizvoda.

Pozivamo Vas da svoje učešće na seminaru prijavite na email v.antunicevic@bscbar.org ili putem telefona 069379258 najkasnije do 23. novembra 2020. nakon čega ćemo Vam dostaviti link do platforme za online praćenje seminara. Napominjemo da ukoliko Vam nisu dostupne tehničke mogućnosti za praćenje seminara, možemo obezbijediti i praćenje istog u našoj instituciji.