Projekat 'Unaprijeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata'

Obavještavamo vas da BSC Bar u saradnji sa NVO Edukativni centar Bar započinje sprovođenje projekta „Unaprijeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata“. Projekat finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

U prvom dijelu projekta planirana je organizacija seminara sa ciljem unaprijeđenja poslovanja malih biznisa iz oblasti primijenje umjetnosti i starih zanata kroz edukaciju o specifičnim temama, kao i kroz razmjenu međunarodnog iskustva i uspostavljanje saradnje.

U drugom dijelu projekta planiran je međunarodni sajam primijenjenih umjetnosti. Ideja ovog sajma je da se osim predstavljanja proizvoda, u propratnim aktivnostima, predstave i vještine i znanja svih koji će učestvovati kroz praktične radionice izrade samih proizvoda.

Osim seminara i sajma, planirana je izrada publikacije o povezanosti kulture i tradicije sa predmetima koji su prezentirani na sajmu, uz katalog izlagača.