Programska konferencija IPA Prekogranični program Hrvatska - Crna Gora 2007-2013

Predstavnica BSC Bar prisustvovala je Programskoj konferenciji 'IPA Prekogranični program Hrvatska - Crna Gora 2007-2013' koja se održala 11. januara 2016. u hotelu Ramada u Podgorici.

Pozdravne govore na konferenciji održali su Ambasador Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za IPU, zatim Ambasador Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (TBC), Ines Kos, direktorica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i  Franka Vojnović, načelnica Sektora za politiku regionalnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske

Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007-2013, prezentovani projekti iz mjere 1.1 Zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, prirodnog  i kulturnog nasljeđe, mjere 1.2. Zajednički turistički i kulturni prostor, kao i mjere 1.3. Mali  prekogranični razvojni projekti zajednice,

Drugi dio konferencije odnosio se na prezentaciju Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.