Poziv za internacionalnog predavača/konsultanta iz zemalja EU  iz oblasti smart turizma

Za potrebe organizovanja seminara na temu inovacija u turizmu Biznis start-up centar objavljuje poziv za angažovanjem predavača/konsultanta iz zemalja EU iz oblasti smart turizma.

Seminar je dio projekta „Window2Bar”, br. ugovora CFCU/MNE/140, koji sprovodi Fondacija Biznis start centar Bar kroz Program: IPA II-Multi – Annual Action Programme for Montenegro of Employment, Education and Social policies (2015-2017) i zbog epidemiološke situacije planirano je online održavanje istog 25. novembra i 30 novembra 2020.

 

Predavači/ce će biti dužni da:

  1.       Dostave prezentaciju odnosno plan rada za seminar prije samog održavanja (agenda i plan rada biće usaglašeni sa projektnim timom)
  2.       Održe online seminar u prethodno navedenom periodu
  3.       Dostave izvještaj o odrađenom poslu u roku od tri dana od završetkaseminara u obrascu koji će biti dostavljen od strane projektnog tima
  4.       Da budu dostupni za potrebu konsultacija i pružanja informacija učesnicima tokom implementacije seminara

 

Kako biste se prijavili, molimo vas da do 06.11.2020. do 15h, na email v.antunicevic@bscbar.org dostavite:

  1.       CV – biografiju

Programsku ponudu: tematske oblasti koje će obraditi prilikom izvođenja seminara, kao i finansijsku ponudu – honorar za realizaciju navedenih obaveza i zadataka