Povezivanje gradova Zapadnog Balkana i Velike Britanije kroz digitalnu tehnologiju ('Digital Cities')

Britanski savjet (British Council) i Vlada Velike Britanije pokrenuli su projekat “Digital Cities”, sa željom da se povežu privrede i gradovi Zapadnog Balkana sa onima u Velikoj Britaniji kroz digitalnu tehnologiju i kreativnu industriju.

Povezivanjem profesionalaca koji rade u ovom sektoru, jačanjem njihovih vještina i umrežavanjem, projekat doprinosi jačanju kreativne i digitalne ekonomije i pruža mogućnost za bolju međunarodnu saradnju između Velike Britanije i Zapadnog Balkana.

Projekat „Digital Cities“ doprinosi razvijanju znanja i vještina u domenu strateškog i poslovnog razvoja, planiranja i umrežavanja, ali stimuliše i kapacitete i vještine lidera digitalnih habova i kompanija. Predstavnici odabranih digitalnih centara imaće priliku da se povežu i sa lokalnim samoupravama i razmjene iskustva. Razvijanje zajedničkih projekata sa partnerima iz Velike Britanije, koji rade u domenu digitalizacije gradskih administracija, obrazovanja i kreativnih industrija biće još jedna prednost ovog programa.

Projekat „Digitalni Cities“ trajaće do kraja marta 2018.godine