Pobjednici na Takmičenju za najbolji biznis plan – oktobar/novembar 2013

Završen je XI ciklus Takmičenja za najbolji biznis plan. Na konkurs koji je za preduzetnike i mala i srednja preduzeća iz Crne Gore, bio otvoren do 04. novembra prijavilo se 13 aplikanata sa svojim biznis idejama razrađenim u biznis planovima. Nakon evaluacije biznis planova, nezavisna komisija je imala priliku da iz razgovora sa polaznicima T1akmičenja stekne sliku o preduzetničkim namjerama i poduhvatima, pa je prema ukupnim ocjenama pravo na mikrokreditnu podršku ostvarilo 9 preduzetnika. Aplikanti su ostvarili pravo da u određenom roku apliciraju kod NLB Montenegro banke za kredite iznosa do 10000 eura, po kamatnoj stopi od 6%, sa grejs periodom od pola godine i rokom otplate do 4 godine.
Prvo mjesto na takmičenju osvojila je Marijana Kastratović, sa biznis idejom - Apoteka sa preventivnim zdravstvenim uslugama PZU „Vitamin Plus“. U pitanju je start-up biznis koji je nedavno započet i koji će se kreditnom podrškom BSC-a ojačati u smislu nabavke dodatne opreme i proširenja asortimana.
U tabeli u nastavku istaknuti su preduzetnici koji su ostvarili pravo na kreditiranje svojih biznis ideja:

R. br.

Preduzetnik

Biznis ideja

Iznos mikrokredita (€)

1

Marijana Kastratović

Apoteka “Vitamin Plus”

10000

2

Duško Jovićević

Modernizacija sredstava sanitarne zaštite

8000

3

Filip Sjekloća

Pub Galerija

8000

4

Jadranka Pravilović

Izrada crnogorskih kućica

5000

5

Mileva Mijanović

Modni detalji sa elementima crnogorskog veza

7000

6

Slavko Blagojević

Eko kamp “Piva “

6000

7

Milovan Varagić

Adriatic hygiene technology

6000

8

Njegosava Vujanović

Degustacija u prirodi - Meterizi

6000

9

Nedjeljko Burzanović

Vinsko etno selo Draževina

4000