Otvoreni dan ženskog preduzetništva

Otvoreni dan ženskog preduzetništva održan je 30. 05.2014. u Podgorici, u hotelu Ramada, od 11h do 15h. Skup je organizovan u okviru Programa rodne ravnopravnosti, koji od 2011. godine sprovode Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Partneri u organizaciji događaja su takođe i Privredna komora Crne Gore, Unija poslodavaca i Montenegro Business Alliance, Regionalna razvojna agencija za Komove, Bjelasicu i Prokletije i Biznis Start-up centar Bar.

Cilj ovog događaja je da omogući predstavnicima/cama poslovnog i bankarskog sektora, međunarodnih poslovnih udruženja, međunarodnih organizacija, ambasada i sl. da steknu direktan uvid u ženski preduzetnički potencijal  u opštinama Cetinje, Kolašin, Mojkovac i Pljevlja. Takođe, ovo je bila prilika da zainteresovani investitori, potencijalni poslovni partneri,  kreditori itd. ostvare direktan kontakt sa ženama iz ovih gradova i da sklope konkretne dogovore o saradnji.  U pitanju je grupa žena iz ovih opština, koja je tokom 2013. i 2014. godine bila obuhvaćena Programom rodne ravnopravnosti, u okviru koga su organizovane obuke za preduzetništvo  i izrada biznis planova.