Održan trening ,,Komunikacione i poslovne vještine''

U prostorijama BSC-a Bar, u periodu  26.-27. septembra održan je trening ,,Komunikacione i poslovne vjestine’’. Trening je sproveden u okviru projekta ,,Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja’’ koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a  realizuju ga BSC Bar u Baru i NVO Ženska akcija u Nikšiću.

Trening se realizovao kroz izlaganje, razmjenu iskustava, diskusije, pitanja i odgovore,  studije slučaja i praktičan rad, kao i kroz vježbe pisanja . Cilj treninga je bio predstaviti osnovne vještine i alate koje se koriste u poslovnoj komunikaciji. Učesnici treninga su imali priliku da nauče kako da unaprijede kompetenciju u poslovnoj korespondenciji, poboljšaju usmenu i pisanu komunikaciju, da ovladaju osnovama govorništva i javnog nastupa. Takođe, učesnici su naučili kako da poboljšaju rezultate rada, kroz jasnije prenošenje potrebnih informacija, smanjenje konflikata, bolje predstavljanje firme u kojoj rade i posla koji obavljaju.