Održan dvodnevni trening “Komunikacione vještine’’

Trening je sproveden u okviru projekta “Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanja lica sa invaliditetom“koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuju ga BSC i NVO “Ženska akcija”

Na ovom treningu, OSI su imali mogućnost da nauče kako da unaprijede vještine (samo) prezentacije, da unaprijede svoje odnose sa drugima, da kreiraju most povjerenje sa sagovornikom, da nauče principe i tehnike efektivne komunikacije,da  koriste asertivna pravila za uspješnu komunikaciju, da se adekvatno (pravilno) postave u očuvanju sopstvenih prava, a da ne naruše tuđa prava, da bez nelagodnosti ispolje sopstvena osjećanja, te da dostignu svoje ciljeve i interese.Pored toga, OSI su dobile obuku iz pisane komunikacije, kako bi unaprijedili sopstvenu poslovnu  korespondenciju.Imali su priliku da upoznaju i nauče kako se priprema i kreira tekst, dizajn i formatiranje dokumenta,struktura i način prikaza informacija, konciznost i pravopis itd.

Trening se realizovao kroz izlaganje, razmjenu iskustava, diskusije, pitanja i odgovorai u najvećem obimu kroz studije slučaja i praktičan rad kroz vježbe pisanja.