Nabavka 8 - b.l. 5.2.3. Istraživač za analizu lanca vrijednosti

Biznis start centar Bar je u sklopu projekta 'HIGH TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE AUTOCHTHONOUS OLIVE CULTIVATION AND INNOVATIONS IN TRADITIONAL FOOD VALUE CHAIN  ', broj ugovora CFCU/MNE/214, raspisao tender za angažovanje istraživača za analizu lanca vrijednosti.

Pozivamo sve zainteresovane istraživače da pogledaju Terms of References i tendersku dokumentaciju kojom mogu aplicirati na tenderu (obrasci su priloženi na dnu stranice i način apliciranja je opisan u dokumentu A - information for tenderers.

Rok za paliciranje na tenderu je 28.10.2023. do 15h.