Koučing radionica

Biznis centar Bar organizuje seminar na temi “Koučing” (Coaching) 20 i 21 aprila u vremenskom periodu od 10 do 14h, ciljna grupa za ove treninge su nezaposlena mlada lica. Ideja ovog seminara je da se prikažu osnovni principi, modeli i vještine potrebne za efektivan koučing kao i svrha i koristi koučinga kako bi mlade osobe mogle da steknu ovu vještinu. Po definiciji ICF (International Coaching Federation) koučing je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultate. Predavanje će vršiti Slađana Milošević iz Mobilis doo koja licencirani Coach-Mentor akreditovana od strane Evropskog Savjeta za mentorsvo i koučing.

Pridružite se treningu jer je koučing ljepši način da postignete bolje rezultate! Sve prijave možete slati na email adresu Nataša Barjaktarović natasa.b133@gmail.com ili na info@bscbar.org ili pozivom na tel. 068133069