Konkurs za istraživača

Za potrebe projekta ,,POWER” - Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom koji finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora ,raspisan je oglas za jednog istraživača koji bi obavio ,,ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVNIM POTREBAMA OSOBA S INVALIDITETOM' u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori s ciljem lakšeg zapošljavanja i veće konkurentnosti na tržištu rada.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave najkasnije do 06.04.2018. godine u 15.00 sati na e-mail adresu  z.malic@caritas.ba

U prilozima  u nastavku se nalaze:

1. Poziv

2. Prijavni obrazac 

3. Opis uslova i zadataka za (ToR)