BSC Bar objavljuje tender za kupovinu hardvera i softvera i instalacije Beacon tehnologije na 5 lokacija

Obavještavamo Vas da BSC Bar objavljuje tender za kupovinu hardvera i softvera i instalacije Beacon tehnologije na 5 lokacija u sklopu projekta 'WINDOW2BAR', broj ugovora CFCU/MNE/140 , koji je finansiran u okviru IPA programa br.: EuropeAid/162457/ID/ACT/ME.

Potencijalni ponuđači na dnu ove stranice mogu pogledati priloženu tendersku dokumentaciju:

-dokument A- informacije za ponuđače,

-dokument B -tehnička ponuda (Aneks 1),

-dokument C-finansijska ponuda (Aneks 2).

 

Vaša ponuda sa kojom aplicirate mora da sadrži:

1. Aneks 1 - Tehnička ponuda

2. Aneks 2 - Finansijska ponuda

3. Potvrda o registraciji privrednog subjekta

4. Informacije o bankovnom računu

 

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu emailom na adresu v.antunicevic@bscbar.org, ili lično, ili poštom najkasnije 25.12.2020.  godine do 15.00 časova na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Obavezno je popuniti i dostaviti sva prateća dokumenta (anekse). Nepotpuna dokumentacija isključuje ponuđača za dalje razmatranje ponude.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje treba da budu odvojena tehnička dokumenta sa prilozima i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti).

Koverta za prijavu mora da sadrži:

Ime naručioca: Biznis start centar Bar

Naznaku: Prijava za tender za kupovinu hardware-a i software-a i instalacije Beacon tehnologije na 5 lokacija

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Za sve eventualno dodatne informacije i interesovanja, možete se informisati putem e-mail-a: v.antunicevic@bscbar.org, ili putem telefona: 030 686-380 , odnosno 069 379 258

Kriterijum za odabir izvođača biće najpovoljnija ponuda.