Odrzan trening u sklopu Ecovinegoals projekta

U okviru projekta ECOVINEGOALS u septembru je održana obuka
nacionalnih facilitatora za podršku u pripremi akcionih planova
korištenjem metodologije reverznog planiranja (participatory
backcasting).
Cilj ECOVINEGOALS  projekta je unapređenje zaštite i očuvanja
vinogradarskih regija u cilju njihovog održivog razvoja, primjenom
održivih agro-ekoloških praksi u vinogradarstvu. Sredstva za
realizaciju projekta obezbeđena su iz transnacionalnog Interreg V-B
Jadransko-jonskog programa saradnje - Adrion. Projekat se realizuje na
teritoji 6 zemalja – Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Crne Gore i
Srbije. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije.
Odgovorni partneri za Crnu Goru su Biznis start centar Bar (BSC Bar) i
Opština Bar.

Imajući u vidu ograničenja uzrokovana pandemijom Covid-19, trening je
realizovan u online formatu, primjenom Zoom platforme. Trening su
vodili stručnjaci Agende21 uz tehničku podršku projektnog partnera
AZRRI-a iz Hrvatske, odgovornog za realizaciju programskog paketa –
Participativno upravljanje agroekološkom tranzicijom vinograda. Na
treningu su učestvovali predstavnici svakog projektnog partnera kome
je dodijeljena uloga facilitatora. Obuka je bila raspoređena na 5 sesija
u trajanju od približno po 2 sata, organizovanih u četvoronedeljnom
periodu tokom septembra 2021. Cilj treninga je bio razvoj i dijeljenje
zajedničke metodologije i skupa praktičnih alata koji se odnose na
aktivnosti (participatory backcasting) participativnog reverznog
planiranja, koje će se kasnije primijeniti u pilot područjima koja su
odabrali partneri na projektu.

Participativno upravljanje agroekološkom tranzicijom vinograda je
proces koji bi trebalo da uključi sve važne zainteresovane strane u
svakom od izabranih pilot demonstrativnih područja, što je u slučaju
Crne Gore područje Crmnice, koji će zajednički raditi na izradi
akcionog plana za agroekološku tranziciju intenzivnih vinogradarskih
oblasti. Akcioni planovi će biti osnov za izradu transnacionalne
strategije za agroekološku tranziciju na nivou cijele Jadransko –
Jonske regije. Radionice sa zainteresovanim stranama će biti
organizovane krajem novembra 2021.