Trening 'Pravna i poreska pitanja'

BSC Bar u sklopu projekta podrške omladinskom preduzetništvu 'ZA posao' kojeg podržava Američka ambasada organizuje trening 'Pravna i poreska pitanja'. 

Trening će se održati u konferencijskoj sali BSC Bar (Bar, Bulevar revolucije bb, Poslovni centar „Kula A“, V sprat) 10-13. februara 2020. u terminu od 9-13.30h.

Cilj treninga je da se učesnici upoznaju sa propisima i procedurama registracije preduzeća, načinima zasnivanja radnog odnosa,  pravima i obavezama po osnovu rada, kao i da se upoznaju sa poreskim sistemom i osnovnim računovodstvenim obavezama privrednog društva.           

Predavači na treningu su: Nikica Purlija i Neđeljko Đurović, diplomirani pravnici.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za pohađanje treninga, molimo vas da popunite formular na dnu stranice i pošaljete na email v.antunicevic@bscbar.org najkasnije do 7. februara 2020.