JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA (15-30 GODINA) I ŽENAMA ZA BESPLATNU OBUKU ZA LICENCIRANOG TURISTIČKOG VODIČA

Biznis start-up centar Bar i Privredna komora Crne Gore za potrebe projekta “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania – Montenegro” raspisuju:

 JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA (15-30 GODINA) I ŽENAMA ZA BESPLATNU OBUKU ZA LICENCIRANOG TURISTIČKOG VODIČA

 Obuka će se sprovesti na Fakultetu za turizam i biznis u Budvi, koji je licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča/kinja. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja, a namijenjena je kandidatima iz opština:Podgorica, Tuzi, Danilovgrad, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje.

Ciljna grupa su  nezaposlene mlade osobe (15-30 godina ) i žene kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada za djelatnost turizma.  Po završetku ovog kursa, kandidati će biti spremni da obavljaju sljedeće poslove: turistički vodič/kinja, turistički pratilac, vlasnik i menadžer agencije za turističko vođenje, organizator izleta itd.

 Obuka će biti realizovana za ukupno 5 polaznika/ca, a finansiraće je Privredna komora Crne Gore kroz projekat “Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore – Vještine za posao Albanija-Crna Gora”.

Odabranim kandidatima će biti pokriveni troškovi putovanja za kurs u Budvi.

Takođe, kandidati koji steknu licencu za zvanje turističkog vodiča/kinje, imaće priliku za jednodnevnu posjetu gradu u prekograničnoj oblasti sa ciljem sticanja uvida u iskustva svojih kolega u Albaniji i ovi troškovi su pokriveni projektom.

 Kurs počinje u februaru 2024. godine, a o tačnom vremenu početka kursa polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Prijava za kurs turističkih vodiča obaviće se u periodu od 20.12.2023. – 24.01. 2024. godine.

Za prijavu je potrebno da zainteresovani kandidati na email adrese s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org najkasnije do 24. januara 2024. godine pošalju sljedeće podatke, odnosno prilože sljedeća dokumenta:

- ime i prezime;

- kontakt telefon;

- adresu prebivališta;

- kopiju diplome o stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola - IV stepen);

- sertifikat o znanju stranog jezika na nivou B2 ili više;

- kopiju lične karte ili pasoša

- potvrdu o nezaposlenosti (ukoliko ste prijavljeni na birou rada).

Prednost među prijavljenima će imati kandidati koji su nezaposleni i koji nisu uključeni u neku drugu aktivnost istog projekta. Ukoliko prijavljeni kandidati ispunjavaju sve uslove, prilikom selekcije će se uzeti u obzir datum prijave.

Sva pitanja vezano za ovaj poziv mogu se poslati e-mailom na: s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org  ili na broj telefona 069918604 I 069328329