Uspješno realizovana motivaciona obuka za OSI da aktivno traže posao

U periodu od 30 -31.08.2017.,u prostorijama BSC-a Bar , organizovana je ,,Motivaciona obuka za OSI da aktivno traže posao''.

Obuka je dio projekta „Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanja lica sa invaliditetom“ koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuju ga BSC Bar i NVO Ženska akcija.  Cilj obuke je bio da se osobe sa invaliditetom motivišu na zapošljavanje, kao i da se osnaže u promovisanju ličnih vještina prilikom pisanja biografije, razgovora za posao, a sve u cilju njihove bolje pripreme za tržište rada.

Na obuci je OSI objašnjeno prvenstveno iz kojih razloga nam je potreban dobar CV, kao i koje preduslove je potrebno ispuniti da bi napisali isti.U kratkim crtama je objašnjeno kakva je struktura CV-a i koje segmente je neophodno da sadrži.

Potom su svi segmenti pojedinačno obrađeni. Polaznici su sastavili svoj primjer CV-a i predstavili sebe pred ostalim polaznicima.