Razvoj obrazovnih programa za stručno osposobljavanje odraslih osoba sa invaliditetom

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: z.malic@caritas.ba najkasnije do 05.07.2018. godine u 15.00 sati. Prijava treba sadržavati:

- Prijavni obrazac.

- CV kandidata na jednom od službenih jezika u BiH ili Crnoj Gori. Pravna lica  takođe trebaju dostaviti CV osobe/osoba koja/e će raditi na izradi kurikuluma.

- Zaseban dokument s navedenim iskustvom i referencama u izradi programa.

- Kratki prijedlog procesa izrade obrazovnog programa na temelju ToR-a.

Kandidati koje žele aplicirati na konkurs su obavezni preuzeti konkurs u cijelosti, prijavni obrazac i ToR za izradu programa s web stranice Caritasa BiH:    http://caritas.ba/?stranica=najave&clanak=662