Komunikacija iBeacon

iBeacon – naš digitalni iskorak u fizički svijet– Kako komunicira iBeacon 

iBeacon ili samo Beacon se često u žargonu poistovjećuju, a zajedno, da podjsetimo, označavaju Apple-ov tehnološki standard.  Ova tehnologija omogućava da aplikacije na mobilnom telefonu osluškuju signale koje  šalju Beacon uredjaji u fizičkom svijetu i reaguju u skladu sa signalima. U suštini, iBeacon tehnologija dozvoljava mobilnim aplikacijama da odrede položaj telefona na mikro-lokacijskom prostoru te da se dostavi hiper-kontekstualni sadržaj korisnicima telefona koji je vezan za poziciju. Komunikacijska tehnologija u pozadini je Bluetooth niske energije.

Dakle, da ponovimo Bluetooth niske energije, BLE, je personalna bežična mrežna tehnologija koja se koristi za prenos podataka na kratke udaljenosti. Samo ime kaže da su prednosti tehnologije niska potrošnja energije i niska implementacija, dok je domet komunikacije za razmjenu kratkih informacija u mreži sličan preteči ove tehnologije a to je klasičan Bluetooth.

Osnovne prednosti BLE u odnosu na klasičan Bluetooth su:

  •          Potrošnja energije: Bluetooth LE može izdržati i do tri godine na bateriji tipa žetona ili novčića.
  •          Niža cijena: BLE je 60-80% jeftiniji za proizvodnju od klasičnog Bluetooth-a.
  •          Primjena: BLE je idealan za jednostavne aplikacije koje traže periodično slanje male količine podataka. Klasičan Bluetooth sa druge strane zahtijeva kompleksnu šemu dvostrane komunikacije uređaj-mobilna aplikacija, kao i veće količine podataka.

Kako BLE komunicira?

BLE komunikacija se primarno sastoji od 'kratkih poruka -Advertisments', ili malih paketa podataka, koje emituje BLE u periodičnim intervalima putem radio-talasa.

Ovakav metod komunikacije je jednosmjeran. Beacon koji želi biti 'vidljiv - otkriven' emituje ili se 'reklamira' tako što šalje male pakete podataka u periodičnim intervalima. Ove pakete podataka prikupljaju uređaji kao što su mobilni telefoni i aplikacije na mobilnim telefonima ih dalje koriste za raznovrsne akcije od pokretanja predefinisanih akcija do notifikacija na telefonu korisnika.

Standardna Bl ima domet i do 100 metara, što je signaliziranje idealno za praćenje u zatvorenom i svjesnom položaju.

Kakav je sadržaj iBeacon poruke?

Sadržaj iBeacon poruke je Apple standardizovao u format BLE “reklamiranja – Advertising”. Format ovakve poruke se sastoji od četiri glavna dijela informacija.

UUID: je riječ dužine 16 Bajta kojem se identifikuje Beacon. Na primjer, ako Coca-Cola ima svoju mrežu Beacona u lancu prodavnica svi Coca-Cola Beaconi imaju isti UUID. Ovo za “posljedicu” ima da aplikacija na mobilnom telefonu zna koje Beacon reklame dolaze od Coca-Cola Beacon-a.

Major: je riječ dužine 2 Bajta koja služi da se identifikuje podgrupa Beacon u mreži Beacon-a. Na primjer, ako Coca-Cola ima četiri Beacon-a u određenoj prodavnici, sva četiri bi imali isti Major. Ovo za “posljedicu”  ima da Coca-Cola tačno zna u kojoj je prodavnici njen kupac.

Minor: je riječ dužine 2 Bajta koja služi da se identifikuje pojedinačni  Beacon u mreži Beacon-a. Ponovo na primjeru Coca-Cole, Beacon na ulazu prodavnice bi imao svoj Minor koji se razlikuje od onog na kraju prodavnice. Ovakav scenario za “posljedicu” ima da sada Coca-Cola aplikacija na telefonu tačno zna gdje se kupac nalazi u prodavnici.

Tx snaga – snaga slanja: se koristi za određivanje blizine (udaljenosti) od Beacon-a. U zavisnoti od jačine snage primljenog signala aplikacija može da da procjenu kolika je udaljenost od samog Beacon-a.

 

Primjer iBeacon poruke:

iBeacon-a šalje sljedeći paket

UUID: 12345678910245

Major: 22

Minor: 2

Uređaj koji prima ovaj paket će ovo “pročitati” kao: Coca-Cola Beacon (UUID) u prodavnici u ulici 1 (Major) na ulazu prodavnice (Minor).

Iz ovog scenarija se može naslutiti i primjena iBeacon mreže. Mreža Beacon-a koja pripada bilo kojem brendu, lancu maloprodaja, aplikaciji, ili platforme može da odredi gdje je kupac ili klijent u zatvorenom prostoru. To pruža priliku da kupac dobija obavještenja koja iBeacon šalje kao kontekstualne, hiper-lokalne, sadržajne  poruke ili reklame na svom pametnom telefonu.

 

Tipičan scenario izgleda ovako. Potrošač koji nosi smartfon ulazi u prodavnicu. Aplikacija instalirana na telefonu osluškuje iBeacon signale. Kada aplikacija primi iBeacon signale ona tumači primljenu poruku  (UUID, major, mol, Tx) i pokreće određenu akciju. Ovo može biti nešto jednostavno kao poruka za ['Dobrodošli u Bar! Počnimo igru otkrivanja! '], ili bi to mogle biti poruke ciljanih reklama i podsjetnika[' Beacon iz vašeg frižidera javlja da nemate mlijeka! ']. Ostale potencijalne primjene uključuju plaćanja putem telefona i analitiku kupovine i sl. Ova tehnologija već dovodi do smjene paradigme na koji način brendovi komuniciraju s potrošačima.

 

Tekst je pripremio istraživački tim na projektu “WINDOW2BAR”