Blog br.10

Turistička industrija je u tački u kojoj je diferencijacija tržišta postala presudnija nego ikad.

Zvuči očigledno, ali zašto?

Turizam je izuzetno dostupan. Sve je više turista koji su postali vrlo vješti u korištenju pretraživača i meta pretraga kako bi pronašli najbolji odnos cijene i kvaliteta za turističke usluge.

Igre su vrlo dobre u tome što igračima nude iskustvo oscilacije između opuštanja i napetosti. Ovo pomaže igračima da dožive zadovoljstvo raznolikosti i iščekivanja.

Početak Bloga broj 1... uvod u nepoznato... gejmifikacija... destinacija Bar... turisti... istraživanja... Početkom rada na projektu, sve su ovo bila jedna od bezbroj pitanja koja sam imao u glavi, a ono glavno pitanje koje se namećalo kao logično, bilo je da li ću uspjeti u sprovođenju projekta i kako opravdati očekivanja ljudi koji su  me izabrali za ovaj zadatak.

Sada 13 mjeseci kasnije, mogu slobodno da kažem da sam ispunio jednu od najvećih svojih želja, da na neki način pomognem svom gradu, destinaciji Bar, da se prikaže u pravom svijetlu kao turistička destinacija i mjesto za sprovođenje gejmifikacije.

Posle uvodnih anketa, radionica, sastanaka sa stejkholderima, napetosti oko sprovođenja samog istraživanja, situacija oko projekta i sprovođenja samog postala je sve jasnija. Na svakom sastanku dobijali smo podršku, kako od javnih tako i od privatnih preduzeća koja posluju u našem gradu. Posle jasnije situacije, došlo se i do rješenja vezanih za postavljanje same bikon tehnologije.

Uvažavajući stavove kolega, nosilac projekta „Window2Bar“ odlučila se za sledećih 5 lokacija postavljanja Bikon tehnologije: 1) u neposrednoj blizini oznake „I love Bar“, na početku šetališta, 2) kod Galerije Dvorca kralja Nikole, 3) kod stare crkvice „Barski trikonhos“, 4) u centru grada, preko puta restorana „Mornar“, odnosno u blizini spomenika sv.Jovana Vladimira, zaštitnika grada i 5) u Starom Baru, preko puta objekta „Društva maslinara“.

Tokom sprovođenja radionice učesnici su dobili dodatne informacije vezane za sami projekat i nove tehnologije u turizmu.

Još jednom bih želio da se zahvalim svim učesnicima na projektu, online radionicama, seminarima, sastancima..., kao prvo, koordinatoru projekta dr Ivani Tomašević, profesoru Srdjanu, profesoru Darku, profesoru Andreju, koleginici Vesni, kolegi Saši, Draganu i Stoji na neizmjernoj podršci prilikom svim problema tokom ovih 14 mjeseci, a posebno se za lijepe trenutke koje smo proveli zajedno tokom projekta i sagradili prijateljstva za cijeli život.