Blog br. 9

Kao i u prošlom blogu, prvo ću se osvrnuti na do sada urađeno na samom projektu „Window2Bar“. U saradnji sa kolegama posle odrađenih anketa, 2 seminara i izdate publikacije, pristupilo se samom postavljanju bikon tehnologije, na unaprijed određenim lokacijama. Tokom određivanja lokacija u saradnji sa kolegama, održali smo niz sastanaka kako sa javnim, tako i sa našim lokalnim privatnim preduzećima.

Iako je doba borbe sa virusom i ujedno dosta nesigurne budućnosti, svi naši sagovornici bili su prilično jasni u stavu, da će bikon tehnologija biti pravi novitet i pomoć turistima koji posjete destinaciju Bar. Dogovoreno je da se bikon tehnologija postavi na sljedećih 5 lokacija u Baru: 1) u neposrednoj blizini oznake „I love Bar“, na početku šetališta, 2) kod Galerije Dvorca kralja Nikole, 3) kod stare crkvice „Barski trikonhos“, 4) u centru grada, preko puta restorana „Mornar“, odnosno u blizini spomenika sv.Jovana Vladimira, zaštitnika grada i 5) u Starom Baru, preko puta objekta „Društva maslinara“.

Sada malo riječi i o samoj tehnologiji, kao i o konkretnoj igrici. Jedna od primjena koncepta IoT u turizmu je model upotrebe iBeacon tehnologije u spajanju fizičkog i digitalnog svijeta, što je jedno od centralnih pitanja pametnog turizma. Ova tehnologija omogućava pametnim telefonima da reaguju na signale iz fizičkog svijeta u kontekstu ambijentalne identifikacije.

Ibeacon je naziv za tehnološki standard kompanije Apple, koji omogućava mobilnim aplikacijama (aktiviraju se na Ios i Android uređajima) da primaju signale sa određenih tačaka u fizičkom okruženju. (Beacons) i da, shodno tome, reaguju.

U suštini iBeacon tehnologija omogućava mobilnim aplikacijama (Mobile Apss) da razumiju svoju poziciju na mikrolokalnoj skali i isporuče hiperkontekstualni sadržaj korisnima na osnovu utvđene lokacije.

Svrha igrice je da igrač/turista posjeti atrakcije na turističkoj destinaciji Bar, prema unaprijed osmišljenoj ruti kretanja. Pri tome, može se planirati, da, ako bi došao veliki broj ljudi na destinaciju odjednom, mogu se svi turisti rasporediti tako da ne bi trebalo da idu svi po istom planu.