Blog br. 5 - Projekat Window2Bar

Prije upoznavanja sa novom temom bloga, htio bih sa vama da podijelim dosadašnja iskustva sa projekta i radom u BSC-u Bar. Iako je prošlo nešto manje od 4 mjeseca rada na projektu, već sada mogu da kažem da je saradnja sa menadžerom projekta, profesorom Lacmanovićem, profesorom Rasporom, kolegama Pedjom i Srđanom donijela dosta novih informacija i istraživanja. Na osnovu sprovođenja inicijalne ankete na destinaciji Bar i obrade dobijenih statističkih podataka, sastavljen je rad koji će biti sastavni dio konferencije u Grčkoj. Rad nosi potpis menadžera projekta, kao i moj potpis, kao mladog istraživača na projektu.

 

U saradnji sa menadžerom projekta dr Ivanom Tomašević počeli smo sa sprovođenjem zvanične ankete i obilascima privrednih subjekata. Radimo na istrazivanju stavova preduzeća u turizmu u vezi sa gejmifikacijom proizvoda u našem gradu, destinaciji Bar. Sve naše aktivnosti imaju za cilj uspostavljanje SMART turističke destinacije razvojem inovativnog turističkog proizvoda i upotrebom IT rešenja u logističkoj podršci turističkom sektoru.

 

Obilazeći preduzeća u Baru koja posluju u oblasti turizma nailazimo na odgovore da uglavnom prepoznaju potrebu za digitalizacijom  poslovnih aktivnosti. Nezaobilazna tema sa mojim sagovornicima iz turističkog sektora bila je,  problemi sa virusom – Covid – 19 i kako preživjeti turističku sezonu 2020. godine i sto prije istu zaboraviti.

 

Naišao sam na uglavnom “tmurne“ poglede svojih sagovornika, kod kojih preovladava mišljenje da će se narednih par godina osjećati posljedice virusa. Međutim, svi mi živimo u nadi da je ovo bio samo blagi „test“ i da će od iduće godine sve funkcionisati kao prije i da će maske, rukavice, distanca za nas samo biti jedna ružna prošlost koju ćemo što prije zaboraviti i da nam pesnice neće služiti ni za pozdrav, a ni za međusobnu kavgu.

 

U saradnji sa menadžerom projekta i ostalim učesnicima u istom, planiran je seminar vezan za I-BEACON tehnologiju. Predavač je uvaženi profesor Andrej Raspor iz Slovenije. Organizacija samog seminara planirana je u velikom amfiteatru Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo.

Kako smo dobili veliki broj potvrda dolazaka od strane uticajnih barskih privrednika, predstavnika opštine Bar, Kulturnog centra, Turističke organizacije i ostalih preduzeća u našem gradu kontaktirali smo Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo koji nam je kao naš partner i neko ko je prepoznat na polju obrazovanja izašao u susret.

 

 

Nažalost, kao što i sami vidimo, radi sve većeg problema sa virusom profesor Raspor neće biti u mogućnosti da se fizički pojavi na seminaru, već će to učiniti preko video poziva i na žalost već uigrane procedure javljanja preko izabranog internet kanala. BSC Bar kao ozbiljna organizacija sa svim svojim resursima postujući mjere NKT-a pokušaće da realizuje pomenuti događaj i približi upotrebu IT rešenja u turizmu.

 

Na kraju bloga upoznao bih vas sa anketom koju sprovodimo i ciljem našeg istraživanja. Istraživanje je sprovedeno sa dvije ciljne grupe koje smo odabrali na osnovu toga što se njihovo ponašanje na turističkom tržištu razlikuje od prethodnih generacija i samim tim novi turistički proizvod koji se želi kreirati projektom. Istraživanje će najviše  biti orjentisano na ove ciljne grupe (mlađa populacija).  Prilikom istraživanja dobili smo informacije koje se igrice najviše koriste i sa kojom ponudom treba izaći pred turiste kako bi oni učestvovali u gejmingu. Svrha istraživanja je bila da doprinese razvoju destinacije Bar kao pametne turističke destinacije. Navedeno podrazumijeva kreiranje inovativnih turističkih proizvoda i servisa uz korišćenje pametnih tehnologija i alata, u ovom slučaju igrica.

 

Đorđije Pavićević, istraživač na projektu Window2Bar