Konferencije i forumi

BSC Bar u saradnji sa partnerima organizuje brojne konferencije, forume i okrugle stolove. Takođe se pojavljujemo i kao učesnici i ko-organizatori na brojnim regionalnim i internacionalnim manifestacijama. U proteklom periodu najznačajnije aktivnosti ovog tipa bile su:

 • Ko-organizovanje poslovnih susreta na BIZNIS BAZA sajmu u Beogradu
 • Ko-organizovanje poslovnih susreta na sajmu u Novom Sadu (u okviru Enterprise Europe Network programa)
 • Učešće na Konferenciji “Ženski biznis - potencijal cnrogorske ekonomije”
 • Učešće u radnoj grupi za izradu Akcionog plana za zapošljavanja mladih u Crnoj Gori
 • Učešće u radnoj grupi za pisanje i praćenje “Programa za ekonomsko osnaživanje žena u Opštini Bar”
 • Ko-organizovanje poslovnih susreta preduzetnika iz regiona Friuli-Venezia-Giulia i preduzetnika iz Crne Gore
 • Organizovanje okruglih stolova na temu „Razvoja ženskog preduzetništva“ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Opštinom Bar
 • Prezentiranje preduzetinčkog programa na Trećem Mediteranskom Ekonomskom Forumu u Milanu (Italija)
 • Organizovanje okruglog stola „Odgovorno preduzetništvo i očuvanje životne sredine'
 • Organizovanje konferencije mogućnosti i barijere za razvoj preduzetništva u regionu Zapadnog Balkana
 • Ko-organizovanje konferencija o antikorupciji u saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu
 • Učešće na Konferenciji i Međunarodnim poslovnim susretima pod nazivom “EVROPA 2020 Strategija rasta - Stvaranje povoljnog okruženja za nova i bolja radna mjesta'’ u Italiji