Savez za preduzetništvo mladih na zapadnom Balkanu

Fondacija za preduzetništvo mladih iz Skoplja, Inovacijski centar Banja Luka i BSC Bar  započinju uspostavljanje  novoformirane mreže Balkanskih organizacija civilnog društva 'Savez za preduzetništvo mladih na zapadnom Balkanu', koja će raditi na poboljšanju preduzetničkog ekosistema u svim regijama Zapadnog Balkana.

Misija ,,Saveza za preduzetništvo mladih na zapadnom Balkanu’’ je lobiranje i uticanje na nacionalne politike u zemljama Balkana za podršku održivom preduzetništvu mladih.

Prvi cilj Saveza biće stvoriti vodič za alate zagovaranja i lobiranja za organizacije civilnog društva kako bi povećali svoj uticaj na nacionalne politike preduzetništva za mlade tokom Covid krize.

Priručnik će biti razvijen uključivanjem organizacija civilnog društva iz svih zemalja zapadnog Balkana koje će zajedno raditi na pružanju preporuka  za javni, civilni  i privatni sektor.

 Fondacija za preduzetništvo mladih iz Skoplja i njeni partneri podržani su od strane RYCO u okviru 4. otvorenog poziva za podnošenje prijedloga projekata koji kofinansira Evropska unija.