Program podrške konkurentnosti privrede Ministarstva ekonomije

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE ZA 2019. GODINU MINISTARSTVA EKONOMIJE

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu je predviđeno sprovođenje šest Programskih linija finansijske podrške:

1. Programska linija za unapređenje inovativnosti,

2. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda,

3. Programska linija za modernizaciju prerađivačke industrije,

4. Programska linija za razvoj klastera,

5. Programska linija za podsticaj direktnih investicija,

6. Programska linija za razvoj zanatstva,

 Dvije Programske linije nefinansijske podrške:

7. Programska linija za pružanje mentoring usluga,

8. Programska linija za razvoj preduzetništva,  

 

Dvije programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi:

9. Uredba o biznis zonama, i

10. Promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga.

 

Informacije o konkretnim programskim linijama možete naći na sljedećem linku Ministarstva ekonomije

http://www.mek.gov.me/program_za_unapredjenje/