Održana obuka 'Marketing i vještine prodaje'

U prostorijama Biznis centra Bar, 20. juna održana je prva edukativna radionica na temu „Marketing i prodaja“. Radionica je organizovana u sklopu projekta 'Prekogranične rute za jačanje turističkog sistema i ekonomski razvoj Skadarskog jezera' od strane Unije poslodavac Crne Gore u saradnji sa BSC Bar.

 Obuku je održala Magistar ekonomskih nauka g-đa Tatjana Ivanović. Tatjana ima bogato iskustvo u oblasti marketinga kroz rad u firmama Expo Commerce doo, Elmag doo i Elmag RTV. Kroz dugogodišnji rad stekla je veliko iskustvo i ekspertizu u: izradi predloga tržišnih komunikacija, formulisanju ciljeva propagande, osmišljavanju i pripremanju propagandnih kampanja, terminskom oročavanju faza kampanje – Termin plan (dinamika realizacije), izboru najefikasnijih medija, kreiranju propagandnih poruka, medija planiranju, realizaciji i praćenju reklama u svim medijima, kao i u izradi izvođačkog sinopsisa. Takođe, Tatjana je stekla veliko iskustvo u uvođenju proizvoda brenda na tržštu, vezano za merchandizing aktivnosti, u oblikovanju radio i TV propagandnih poruka, kao i u pripremi propagandnih poruka za štampane medije itd. Gospođa Ivanović je radila kao trener i konsultant za BSC Bar za preduzetnike i mala i srednja preduzeća.

Obuka je obuhvatila sledeće cjeline: predstavljanje svog biznisa i proizvoda, vještine prodaje, vještine postavljanja pitanja, prodaja koristi, kao i postupanje sa primjedbama kupaca. Polaznici obuke bili su: vlasnici preduzeća, preduzetnici, potencijalni preduzetnici, predstavnici NVO sektora, studenti, nezaposleni sa teritorije Bara, Ulcinja i Virpazara.