JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

 Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

 

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

 

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 •        Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 •        Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 •        Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
 •        Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

 

Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

 

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Kotor i Tivat.

 

Zainteresovani kandidati podnose prijave u dvije kategorije:

 

 • Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2015. godine.

 USLOVI  JAVNOG POZIVA

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ('Sl. list RCG', br.040/11) koja:

 •          imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Cetinja, Bara, Danilovgrada, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana, Rožaja, Kotora i Tivta.
 •          posluju 100 % u privatnom vlasništvu;
 •          nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine);
 •          za privredne subjekte koji su registrovani posle aprila 2015. godine ne važi gore navedeni kriterijum;
 •          ne obavljaju djelatnost u okviru industrije čelika, uglja i sintetičkih vlakana; brodogradnja; proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda; proizvodnja duvanskih proizvoda; proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga; učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori; bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija); ljekovi u dijelu distribucije; bankarstvo i osiguranje; trgovina; građevinarstvo (u dijelu izgradnje gotovih stambeno-poslovnih jedinica); ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa; djelatnost novinskih agencija; kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira; benzinske pumpe; prodajni auto saloni; trgovina valutama i hartijama od vrijednosti; nemoralne i nelegalne aktivnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

   Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;

 1.   Rješenje o registraciji iz CRPS;
 2.   Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha, Bruto bilans, Statistički aneks)

 Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2017. godine.

 

 Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine

      1.  Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;

      2.  Rješenje o registraciji iz CRPS;

      3.  Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha,   

 Bruto bilans, Statistički aneks).

 Ministarstvo ekonomije zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnijete prijave.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 

Prijavni formular se može preuzeti na web stranici: www.mek.gov.me, ili u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini na sljedeće adrese:

PRIJAVNI FORMULAR SE NALAZI NA WEB ADRESI:

http://www.mek.gov.me/vijesti/187672/Javni-poziv-za-sprovodenje-mentoring-usluga-u-2018-godini.html 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 04.07. DO 04.08.2018. GODINE DO 14H.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46 

81000 Podgorica

Tel: +382 20 406 316

Tel: +382 20 406 321

Web: www.mek.gov.me 

E-mail: direkcija@nasme.me

 

Glavni grad Podgorica

Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Njegoševa 13

81000 Podgorica

Tel:+382 20 226 444

Web: www.podgorica.me 

E-mail:jovana.vukcevic@podgorica.me

           vladimir.rajcic@podgorica.me

 

Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

Nikole Lekića

81250 Cetinje

Tel: +382 41 231 452

Mob: +382 67 261 243

E-mail: biznis.centar@cetinje.me

 

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

85000 Bar

Tel: +382 30 313 712

Web: www.bscbar.org  

E-mail: info@bscbar.org

 

Opština Danilovgrad

Trg 9.decembar

81410 Danilovgrad

Tel:+382 20 816 126

Web:www.danilovgrad.me

E-mail:finansijedg@t-com.me

 

Opština Nikšić

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Tel:+382 40 213 075

Mob:+382 67 523 566

Web: www.niksic.me

E-mail:milica.radojicic@niksic.me

 

IPC Tehnopolis Nikšić

Radoja Dakića bb

81400 Nikšić

Tel: +382 40 280 431

Web: www.tehnopolis.me

E-mail: ipctehnopolis@gmail.com

 

Opština Mojkovac

Trg Ljubomira Bakoča bb

84205 Mojkovac

Tel:+382 69 325 285

Web: www.mojkovac.me

E-mail: opstinamojkovac@t-com.me

 

Opština Bijelo Polje

Slobode bb

84000 Bijelo Polje

Tel: +382 69 359 556

Web: www.bijelopolje.co.me

E-mail: protokol@bijelopolje.co.me

 

Opština Pljevlja

84 210 Pljevlja

Tel: +382 052 321 305

Web: www.pljevlja.me

e-mail: marica.lekovic@pljevlja.co.me

 

Opština Berane

IV Crnogorske Brigade

84300 Berane

Tel:+382 68 538 110

      +382 68 726 817

Web:www.berane.co.me

E-mail:ic@berane.co.me

 

Regionalni biznis centar Berane

Rudeš bb

84300 Berane

Tel: +382 68 793 795

Web: www.rbcberane.me  

E-mail: info@rbcberane.me

 

Opština Rožaje

Maršala Tita bb

84 310 Rožaje

Tel +382 51 270 430

Web:http://www.rozaje.me/

E-mail: ekonomski.razvoj@rozaje.me  

 

Opština Kotor

Sekretarijat za opštu upravu

Stari Grad 317, Kotor 85330

Tel: +382 32 325 020; +382 32 325 860

Web: www.kotor.me

E-mail: privreda@kotor.me        

 

Opština Tivat

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

Trg Magnolija br.1  

85320 Tivat, Crna Gora  

Tel: +382 (0) 32 661-309  

Web:www.opstinativat.com

E-mail: preduzetnistvo@opstinativat.com  

      

ta dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me .

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 04.07. DO 04.08.2018. GODINE DO 14H.