Evropski programi važna podrška domaćim kompanijama
Sve inicijative koje dolaze iz Evropske unije (EU) reflektuju se i na crnogorsko tržište, zbog čega težimo da pripremimo naše kompanije za ono što ih očekuje, a jedan od načina je korišćenje različitih programa EU podrške, zaključeno je na radionici „Preduzetništvo i inovacije za rast“.
 
Ministarstvo ekonomije je, u saradnji sa Business Start Up Centrom Bar, a u sklopu projekta Enterprise Europe Network, Scale.up, organizovalo danas radionicu na kojoj je predstavljen projekat Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Projekat je namijenjen potencijalnim i postojećim preduzetnicima (koji posluju ne duže od tri godine) da iskoriste šansu za odlazak na praktičnu obuku u neku od renomiranih inostranih kompanija, pri čemu se djelimični troškovi boravka i stručnog usavršavanja u inostranstvu pokrivaju iz budžeta projekta.
 
„Istraživanja pokazuju da su preduzećima u Crnoj Gori koja žele da rastu i da se dalje razvijaju neophodne nove vještine i nova znanja, kao i pristup finansijama, a to je upravo omogućeno kroz različite programe EU podrške. Mogućnosti koji oni nude su zaista velike, u čemu ćemo im mi pomoći“, kazao je generalni direktor za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.
 
On je dodao da je EU program Horizon 2020 usmjeren na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, na rješavanje društvenih izazova (povećanje broja radnih mjesta, produktivnosti rada) i povećanje konkurentnosti industrije sa posebnim akcentom na sektor malih i srednjih preduzeća.
 
Horizon 2020 karakteriše i širi pristup, pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti, preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište“, kazao je Babić.
 
On je učesnike radionice upoznao sa radom Ministarstva ekonomije, odnosno nedavno osnovanog Direktorata čijim osnivanjem je uspostavljen jednošalterski pristup preduzećima, kao i svim programima podrške koje Ministarstvo sprovodi.
 
Direktorica Business Start Up Centra iz Bara Ivana Tomašević kazala je da je na niovu EU urađeno istraživanje koje je pokazalo da najveći doprinos BDP-u daju upravo rastuće, tzv. scale-up kompanije – kompanije koje su u fazi zapošljavanja, sticanja dodatnih profita i otvaranja novih radnih mjesta.
 
„Prva aktivnost koja je sprovedena u Crnoj Gori bila je identifikovanje tih preduzeća, odnosno koje su to oblasti i područja rastućih preduzeća u Crnoj Gori. Druga aktivnost je saradnja sa lokalnim stake-holderima, poput Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, preduzetničkih centara, radi kreiranja jedinstvenog ekonomskog sistema za podršku scale-up kompanijama, jer je istraživanje pokazalo da im je potrebna drugačija podrška od one za start-up kompanije“, kazala je Tomašević.
 
Treća aktivnost, kako je dodala, je unapređenje kapaciteta za rast, kroz trening i mentoring programe, dok je četvrta pružanje podrške u pripremi samih aplikacija.
 
Načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva kroz međunarodne projekte Ljiljana Belada kazala je da je nedavno na niovu Evropske unije usvojen novi program koji će uslijediti nakon Horizon 2020.
 
„To je progam Horizon Europe koji će pokrivati period od 2021. do 2028. godine i u okviru kojeg će najviše sredstava biti na raspolaganju za istraživanje i inovacije“, kazala je Belada i pozvala učesnike radionice da sve informacije o ovom i drugim evropskim programima pronađu na sajtu www.euroinfo.me
 
Svoje iskustvo na uspješnoj pripremi aplikacije za MSP Instrument Horizon 2020 programa predstavili su predstavnici kompanije „Swiftty“ doo iz Beograda, koja je dobitnik Horizon 2020 MSP Instrument faze 1, kao i dvostruki dobitnik „Seal of Excellence“ izdatog od strane Evropske komisije u okviru SME Instrument faze 2.