Bootcamp Error 404

BSC Bar organizuje radionicu na temu SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA koja će se održati 24.03.2022. sa početkom u 9h.

Cilj radionice:

- razumjeti koncept socijalnog preduzetništva

- razumjeti razliku između socijalnog poduhvata i poslovnog poduhvata i prepoznati i definisati socijalna preduzeća.

- naučiti kako da razvijete model socijalnog poslovnog poduhvata

- naučiti kako da utičete na društvo kroz socijalno preduzetništvo i kako da izmjerite efekat tog uticaja.

Kontakt za prijave: 069379258, 069328304

 

Radionica se organizuje u sklopu Error 404 projekta iz Programa Erasmus+

Pomenuti projekat BSC Bar sprovodi u partnerstvu sa udruženjem Building Bridges iz Španije (vodeći partner), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety iz Poljske, Verein Fur Building Popedu iz Austrije, Fakultetom za uporabne druzbene studije iz Nove Gorice iz Slovenije. 

Ciljevi  projekta su:

-Promovisati motivaciju i razvoj novih interesa kod žena koje su u riziku od socijalne isključenosti upotrebom novih tehnologija.

-Promovisati aktivno učešće ovih ciljnih grupa u izgradnji vještina, znanja i kompetencija vezano za pravilnu upotrebu novih tehnologija, alata i metodologija i vezano za kreiranje digitalnih sadržaja,

-Obezbijediti centre za obuku odraslih sa posebnim akcentom na rodnu jednakost - najmanje 50% ukupnog broja učesnika mora poticati iz grupa u nepovoljnom položaju (ekonomske poteškoće, prebivalište u ruralnim područjima, izbjeglice I sl.)

Projekat traje do novembra 2022. Tokom projekta će se kreirati web stranica, zatim profili na Linkedinu, tvitteru, instagramu i facebooku, kojima upravlja partnerstvo; uključiti najmanje 250 odraslih učesnika da učestvuju u Bootcampu; najmanje 100 odraslih trenera i edukatora; najjmanje 100 žena koje su u nepovoljnom položaju će se uključiti u Hub-ove i još 100  onlajn; najmanje 20 izbjeglica uključenih u Bootcamp i Hub-ove; najmanje 50 javnih i / ili privatnih organizacija koje će indirektno učestvovati u projektu;najmanje 10 žena i / ili trenera će dobiti priliku za zaposlenje i / ili praksu tokom ili nakon završetka projekta, zahvaljujući stečenim znanjima.

BSC Bar u sklopu ovog projekta radi na razvoju modula socijlanog preduzetništva i implementaciji obuke za socijalno ugrožene grupe.