Usluge

Konsalting

BSC Bar pruža usluga poslovnog konsaltinga za mala i srednja preduzeća. Najtraženije oblasti u kojima BSC Bar pruža konsalting usluge su: izrada biznis plana, finansije, porezi, registrovanje biznisa, marketing, poslovna komunikacija, traženje inostranih partnera i slično. BSC Bar sarađuje sa brojnim konsultanatima koje po potrebi angažuje, dok je i samo osoblje obučeno za konsalting iz određenih oblasti.

Imate li pitanje?

Developed by NU SIT.

Copyright © 2018 BSC BAR.